השימוש באתר האינטרנט הזה כפוף לתנאים שלהלן ומעיד על הסכמה להם. כל המשתמש באתר ("המשתמש") מסכים לתנאי השימוש ומקבלם ומסכים כי לא תהיה לו כל טענה למפעיל האתר או מי מטעמו, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעיל האתר על פי תנאי שימוש אלה. יתכן ואתר זה מכיל קישורים לאתרי אינטרנט, דפי אינטרנט ושירותים אחרים המופעלים על ידי גורמים אחרים. השימוש בכל אתר אחר כפוף גם לתנאי השימוש וייתר התנאים וההנחיות, אם ישנם, הכלולים באתר האחר. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן אישור, המלצה או העדפה על ידי מפעיל האתר. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. אין להנהלת האתר שליטה על אתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתר זה משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים.

נאסר על המשתמש, להעתיק, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, ליצור או למכור פריט מפרטי המידע, המוצרים או השירותים שמקורם באתר אינטרנט זה.

הנהלת האתר רשאית להשעות , לחסום או להפסיק לאלתר את גישת המשתמש לשירות אם יפר את תנאי התקנון .

הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת .

אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות .

אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו / או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה .

הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של המשתמש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו . חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המנוי . 

כל מקום בו מופיע "אתר " או "מפעיל האתר" או הנהלת האתר הכוונה לאתר של רונית איצקוביץ.

מפעיל האתר יהיה רשאי להשתמש בפרטים שמסר משתמש במסגרת הירשמות לאתר או הצטרפות ו/או שימוש באתר וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של המשתמש על ידי התחקות אחר השימוש באתר (לרבות באמצעות COOKIES ) במקרים הבאים:

1) לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שאתר מציע ו/או יציע למשתמש באופן אישי ו/או לכלל .

2) על מנת ליידע את המשתמש בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויים לעניין את המשתמש והנמכרים על ידי מפעיל האתר. במקרה זה מפעיל האתר יהיה רשאי להביא לידיעת המשתמש מידע באמצעות  כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי המשתמש.

3) אם יבקש המשתמש להפסיק לקבל מידע כלשהו ממפעיל האתר בהתאם למפורט לעיל, יוכל לפנות בכל עת למפעיל האתר, ומפעיל האתר יענה לפנייה תוך 72 שעות.

4) מפעיל האתר יעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידי משתמש בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 , וכן בהתאם להסכמות והאישורים הניתנים על ידי המשתמש בהתאם להוראות מסמך זה. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות.

התכנים אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי!

התכנים המופיעים באתר נועדו לספק מידע לימודי הכולל ידע ותירגול, אך אינם מחליפים בית ספר או מוסד לימודי כזה או אחר, או תחליף להתיעצות עם מומחה. מטרת התכנים המופיעים באתר לסייע למשתמשים להרחיב את בסיס הידע האישי שלהם באנגלית ולאפשר להם לדעת יותר על עצמם, לרכוש מיומנויות חדשות ולשכלל מיומנויות ישנות. התכנים שבאתר והשלכותיהם על חייו של המשתמש, הנם תלויים בנסיבותיו ובעובדותיו של כל מקרה, ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת. החלטות והמעשים שיעשה אדם בעקבות החשיפה לתכנים באתר הם באחריותו האישית בלבד.

מפעיל האתר ינקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי משתמש. יחד עם זאת מפעיל האתר אינו יכול לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך מפעיל האתר לא ישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת מפעיל האתר.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מסוג כלשהו, בקשר לכל פרסום, תוכן, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר זה או מטעמו של מפעיל אתר זה שייך באופן בלעדי למפעיל האתר. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי, בלא קבלת הסכמתו המפורשת של מפעיל האתר, מראש ובכתב. 

החברה רשאית לבטל זיכוי מלא ו/או זיכוי חלקי בעת חוסר תום לב ו/או גניבה של המוצרים ו/או המידע ו/או השירותים .

 

ביטול עסקה והחזרים

בעת אישור התקנון מצהיר ומודיע המשתמש כי המוצרים של איצקוביץ רונית, הינם מוצרים אינטרנטים מסוג ידע שבעת הסמכתך ואישור התקנון, הינך נחשף לכל התכנים והמידע והוא מהווה אישור קבלת המוצר והתאמתו אליך ואין כל דרך להשיבו והדבר יראה כאילו השירות סופק במלואו.